Algemene voorwaarden

Leverings- inschrijf- en annuleringsvoorwaarden seminar Expertclub.nl

E-mailadres: info@expertclub.nl

Onderdeel van 2FeelBetter Dieetadvies & Coaching en Emotie-eten de Baas

KvK-nummer: 27311226

Btw-nr: NL173732549B01

 1. Aanmelding, betaling en bevestiging van het seminar
  -Plaatsing als deelnemer voor het seminar geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding en betaling via de webshop.
  -Wanneer het seminar vol is, wordt dit vermeld op de website.
  -Deelnemers die zich toch aanmelden en betalen voor het seminar die reeds volgeboekt is wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
  -Bij aanmelding en betaling via de webshop ontvangt u direct en automatisch via uw email een betaalbevestiging met factuur. Dit is uw bewijs van inschrijving.
 2. Annulering seminar door het opleidingsinstituut ‘Expertclub’.
  Het opleidingsinstituut houdt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van een docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden, het seminar niet door te laten gaan. Dit met uitsluiting van haar aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het seminar. Er wordt bij annulering steeds naar gestreefd dit 2 weken voor de geplande aanvang van het seminar bekend te maken. Deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht. Het betaalde bedrag wordt gerestitueerd.
 3. Kosten
  De kosten van de tickets staan vermeld in de webshop. U betaalt deze kosten digitaal, via de webshop. De tickets zijn BTW-vrij omdat het opleidingsinstituut Emotie-eten de Baas geregistreerd staat bij Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKB)).
 4. Annulering door deelnemer
  Annuleren kan alleen per e-mail. Wij sturen u een bevestiging van ontvangst. Ontvangt u dit bericht niet, dan hebben wij uw annulering niet ontvangen. Vanaf het moment van inschrijving tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van het seminar restitueren wij 50% het betaalde bedrag. Na deze datum vindt – met inachtneming van de 14 dagen bedenktijd volgens het wettelijk consumentenrecht – geen restitutie meer plaats.
  Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het seminar ontvangt u geen restitutie. U mag wel een vervangende deelnemer aanmelden.
 5. Geheimhouding
  Het opleidingsinstituut, docenten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het seminar van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. Intellectueel eigendom
  Alle door het opleidingsinstituut voor deelnemers ontwikkelde modellen, teksten, hand-outs zijn en blijven eigendom van het opleidingsinstituut. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.